منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1463 | کل بازدید : 674572 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد
 

 

دانشجويان كارشناسي ارشد گفتاردرماني

دوره 21 كارشناسي ارشد ورودي مهر92

1-پروانه وحيدي

دوره 21 كارشناسي ارشد ورودي مهر 92

1-پوريا مارابي

2-فرشاد خسروي

3-الهام محمودي اورتاكند

دوره 22 کارشناسی ارشد ورودی مهر93

  1-طاهر علیزاده

  دوره23 کارشناسی ارشد ورودی مهر94 

1-هادی بیگی

3-موید سلمانی گورانسراب

دوره 24 کارشناسی ارشد ورودی مهر95 

1-فاطمه ارجمندپور

2-پوران باقرپور

3-شادی بختیار

4-نهال ریخته گران

5-سارا کلهری بروجردی

6-فهیمه کیهانی

7-فائزه ممانی

دوره 24 کارشناسی ارشد ورودی مهر95 

1-شفیعه پناه زاده

2-حکمت خالدی

3- حیدر کریمی

دوره 25 کارشناسی ارشد ورودی 96

1-فاطمه جازم

2-مجید جنت

3-فردین شریفی

 4-زهره علی محمدی

5-اسماء قاسمی

6-آبادچی نورمحمدی

7-زهرا ولی تبار کراتی


 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences