منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 252 | کل بازدید : 674527 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
اعضاء شاغل گروه آموزشی
 

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر اکبر دارویی

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

سمت: مدیر گروه آموزشی گفتاردرمانی 

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتاردرمانی

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیک : a_darouie@uswr.ac.ir

 وب سایت darouie.uswr.ac.ir   

  

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی : خانم دکتر فریبا یادگاری 

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتاردرمانی

مرتبه علمی :دانشیار 

پست الکترونیکی : fa.yadegari@uswr.ac.ir

وب سایت: yadegari.uswr.ac.ir

 

 

 

 

 


                              

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مرتضی فرازی

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتاردرمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : m.farazi@uswr.ac.ir

وب سایت:farazi.uswr.ac 

 


                                                                                                                                                 نام و نام خانوادگی :خانم دکتر طلیعه ظریفیان

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتاردرمانی 

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : t.zarifian@yahoo.com

وب سایت: zarifian.uswr.ac.ir

 

                                                                       

                                                                                                                                                    

 

 


 

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر زهراسادات قریشی

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتاردرمانی

مرتبه علمی :استادیار 

پست الکترونیکی : 

وب سایت:   ghoreishi.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

                                                                                                       

                                                                               

                                                                                                                                 

نام و نام خانوادگی :خانم دکتر عطیه اشتری 

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری گفتاردرمانی 

مرتبه علمی : استادیار 

پست الکترونیکی : At.ashtari@uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی

 نام و نام خانوادگی : خانم  نیره مهدی پور شهریور

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش 

پست الکترونیکی :na.mehdipour@uswr.ac.ir 

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی : خانم شریفه یونسیان

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش 

پست الکترونیکی : younesian1980@gmail.com  

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences