منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7829 | کل بازدید : 531432 
پنج شنبه ٢٩ تير ١٣٩٦
اعضای گروه
 

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر فریبا یادگاری

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

سمت: مدیر گروه آموزشی گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی :دانشیار

پست الکترونیکی :faribayadegari@yahoo.com

وب سایت: yadegari.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

                                                     اطلاعات تکمیلی


نام و نام خانوادگی :خانم دکتر طاهره سیما شیرازی                                                                                         

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

رتبه علمی : استاد یار

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 


نام و نام خانوادگی : آقای دکتر اکبر دارویی

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی : استاد یار

پست الکترونیکی :darouie.uswr.ac.ir

 وب سایت darouie.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

                                             اطلاعات تکمیلی


نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مرتضی فرازی

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی :/mfarazi80@gmail.com/mfarazi80@yahoo.com

وب سایت:

farazi.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی


نام و نام خانوادگی :خانم دکتر طلیعه ظریفیان

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : t.zarifian@yahoo.com

وب سایت: zarifian.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی


نام و نام خانوادگی : خانم دکتر زهراسادات قریشی

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار دمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : 

وب سایت:   ghoreishi.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

                  اطلاعات تکمیلی

 


نام و نام خانوادگی : آقای دکتر ابوالفضل صالحی

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی :osalehi@gmail.com

وب سایت:  salehi.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی


نام و نام خانوادگی : مونا ابراهیمی پور

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : m_slp21@yahoo.com

وب سایت : ebrahimipour.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی

 


نام و نام خانوادگی : نیره مهدی پور شهریور

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد کفتار درمانی

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش

پست الکترونیکی :mehdipour_nayere@yahoo.com

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی


 


نام و نام خانوادگی : عطیه اشتری

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش

پست الکترونیکی : a_ashtari28@ yahoo.com

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی

 

 


نام و نام خانوادگی : شریفه یونسیان

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش

پست الکترونیکی : younesian1980@gmail.com  

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی

 


 

 

 

 

 


 

 
 

 


 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences