منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11751 | کل بازدید : 663697 
دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨
کارشناسی ارشد
 

 

                          فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد 


رديف

عنوان پايان نامه

محقق/ مترجم

استاد راهنما

سال

چکیده

1

بررسي ويژگيهاي توليد كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير دوره آمادگي و اول ابتدايي مدارس استثنايي شهر تهران

محمد رضا جمالان

دكتر فرزان فيروزي

1374

 

2

رابطه آگاهي واجي و سطح خواندن دانش آموزان عادي فارسي زبان پايه اول ابتدايي در تهران

سيما شيرازي

دكتر يحيي مدرسي

1375

  چکیده ندارد

3

بررسي تطبيقي پردازش تضاد معنايي در دانش آموزان شنوا و ناشنواي پايه پنجم ابتدايي

بيژن شفيعي

دكتر نعمت زاده

1375

 

4

بررسي و مقايسه عناصر واژگاني دانش آموزان كلاس اول راهنمايي مدارس تيزهوشان و عادي شهر بندرعباس

منصور آرامي

دكتر نعمت زاده

1375

 

5

بررسي كيفيت رفتارهاي ارتباطي كودكان اتيستيك 4-12 ساله

محمد عتيقه چي

دكتر حميد سپهر

1376

 موجود نیست

6

مقايسه مطابقت فعل در گفتار كودكان لكنتي و غير لكنتي 4 تا 5 ساله شهر تهران

رويا شفيعي

دكتر نعمت زاده

1377

 

7

مقايسه درك و بيان صفات ساده, تفصيلي و عالي در پسران سندرم داون و پسران داراي نارسايي ذهني غير سندرم داون مدارس استثنايي شهر تهران در سال 1377

زهرا افتخاري

دكتر نيك چهره محسني

1377

 

8

بررسي ميزان عملكرد سازوكار كامي- حلقي در هنگام آواسازي افراد طبيعي 10-7 و 23-20 ساله شهر مشهد

اكبر دارويي

دكتر هروآبادي

1377

چکیده ندارد 

9

بررسي ميزان حركت زبان به جلو در دانش آموزان كلاس دوم ابتدايي طبعيي و مبتلا به اختلال توليد شهر يزد

حسن اسماعيلي باجگاني

دكتر هروآبادي

1378

 چکیده ندارد

10

بررسي دياروكوكنتيك در كودكان كلاس اول مبتلا به اختلال توليدي در مدارس منطقه 8 آموزش و پرورش تهران

حسين پارچه باف كاشاني

دكتر محمد كمالي

1378

 موجود نیست

11

بررسي نقش شاخصهاي استدلالي در عملكرد حل مسائل كلامي رياضي در كودكان پايه سوم ابتدايي مدارس شهر اصفهان

يلدا كاظمي نجف آبادي

دكتر حبيب ا قاسم زاده

1379

 

12

بررسي برخي ويژگيهاي تنفسي, آواپردازي, دهاني و توليدي كودكان فلج مغزي اسپاستيك 5-3 سال شهر تهران

پريناز ملك نيا

دكتر هاشم شمشادي

1378

 موجود نیست

13

بررسي و مقايسه شاخصهاي نحوي و واژگاني در كودكان 3, 4 و 5 ساله فارسي زبان

افسانه عرشي

 

1374

 چکیده ندارد

14

تاثير توانبخشي شنيداري- كلامي بر صوت كودكان ناشنواي مادرزادي كاشت حلزون زير 12 سال استان خراسان

حميد طيراني نيك نژاد

دكتر محمد مهدي قاسمي

1378

چکیده ندارد

15

بررسي آگاهي واج شناختي و تاثير آموزش خواندن بر آن در كودكان 5/5 و 5/6 ساله

زهرا سليماني

دكتر يحيي مدرسي

1379

 

 

16

بررسي مقايسه اي نتايج زبان درماني به روش "مدل سازي" و روش "آموزش مستقيم" در رشد درك واژگان كودكان دچار نشانگان داون آموزش پذير 6-3 ساله شهر تهران

جاويد پيماني

 

1379

 

17

تعيين توانائي در ادراك فضاشناختي دهاني در كودكان طبيعي 5-3 ساله مهدكودك هاي شهر تهران 1379

هاشم فرهنگدوست

دكتر حسين

كريمي

1379

 

18

تعيين ميزان بكارگيري ساخت و ساختمان فعل و مقايسه آنها با هم در كودكان طبيعي 5/4-2 ساله شهر همدان

فاطمه كسبي

دكتر رضا نيلي پور

1380

چکیده ندارد

19

تعيين توانايي در ادراك فضا شناختي دهاني در دانش أموزان پسر سندرم داون 5-3 ساله عقلي تحت أموزش استثنايي

محمد مجيد اوريادي زنجاني

دكتر هاشم شمشادي

1380

چکیده ندارد

20

بررسي مقايسه اي رشد درك نحو در كودكان طبيعي و كودكان سندرم داون 4 و 5 ساله عقلي

نرگس كاريزنويي

دكتر شهلا رقيب دوست

1380

 چکیده ندارد 

21

بررسي مقايسه اي عملكرد مخچه و قشر خاكستري مغز در افراد عادي و لكنتي مذكر 25-17 ساله

سيد شجاع الدين هاشمي

دكتر داريوش نسبي تهراني

1380

 چکیده ندارد

22

مقايسه زمان أغاز صدا (VOT)  در افراد شنوا با افراد كم شنواي عميق و شديد 19-17 ساله شهر تهران

نويد مسعودي

دكتر هروآبادي

1381

 

23

بررسي مقايسه اي كاربرد برخي عناصر دستوري در گفتار و نوشتار دانش أموزان كم شنواي شديد و دانش أموزان شنواي مدارس راهنمايي شهر همدان

زينت بهنام

دكتر شهين نعمت زاده

1381

 

 

 

 

24

بررسي مقايسه اي عملكرد حافظه كلامي, غير كلامي, درنگيده و سطح كلي حافظه در بيماران MS  و افراد طبيعي

محبوبه پارسائيان

دكترعبدالرحمن نجل رحيم

1381

 

25

مقايسه برخي توانش هاي كاربردي زبان در دانش أموزان كم شنواي دوره متوسطه تحصيلي مدارس باغچه بان با دانش أموزان شنواي هم منطقه با أنها در شهر تهران

أذر مهري

دكتر  نيلي پور

1381

 

26

بررسي و مقايسه تاثير روش درماني تلفيقي (تحريك, تقليد, چند حسي, قصه گويي) و روشهاي رايج بر سطح واژگان بياني در كودكان عقب مانده ذهني أموزش پذير 3 تا 5 ساله عقلي شهرهاي بهشهر و ساري

قاسمعلي اسحاقي گرجي

دكتر هروآبادي

1381

 

27

بررسي ميزان همبستگي بين زبان دريافتي و زبان بياني كودكان سندرم داون با سن عقلي 5-4 سال

شيوا ابراهيميان

دكتر نيلي پور

1381

چکیده ندارد

28

بررسي كاربرد تكواژ دستوري در گفتار كودكان فارسي زبان مبتلا به آسيب ويژه زبان

سيد مجيد رفيعي

دكتر نيلي پور

1381

 

29

بررسي اثرات ايجاد تاخير در پسنورد شنيداري بر ميزان رواني گفتار افراد لكنتي 20-30 ساله تهران

امير حسين آل داوود

دكتر نيلي پور

1382

 

30

بررسي تاثير نواختن فلوت بر كيفيت تنفسي و أواسازي كودكان فلج اسپاستيك 15-7 ساله شهرستان ساري

مهناز حسن پور

دكتر عشايري

1382

 

31

بررسي مقايسه اي برخي ويژگي هاي تنفسي, دهاني و توليدي كودكان فلج مغزي اسپاستيك و كودكان طبيعي 10-5 سال

فاطمه شيباني

دكتر شمشادي

1382

 

 

32

علامت شناسي و طبقه بندي كودكان نارساخوان رشدي فارسي زبان

مجيد سلطاني

دكتر نيلي پور

1382

 

33

بررسي تاثير زمان شروع گفتاردرماني بر ميزان بهبودي بيماران زبان پريش ناروان

جلال بختياري

دكتر نيلي پور

1382

 

34

بررسي تفاوت نيمرخ هاي زبان بياني از ديدگاه پيمانه اي در كودكان 5 ساله عقلي سندرم داون و كودكان طبيعي

فاطمه رضواني جونقاني

دكتر نيلي پور

1382

 

35

بررسي اثر افزايش پيچيدگي نحوي و طول گفته بر رواني گفتار كودكان لكنتي و طبيعي 12-6 ساله شهر تهران

مهرنوش كلاشي

دكتر نيلي پور

1383

 

36

بررسي و مقايسه تاثير راهنمايي معنايي  و واجي در فرايند واژه يابي بيماران زبان پريش روان و ناروان

حميده تمنادار

دكتر نيلي پور

1383

 

37

بررسي ميزان تاثير شيوه هاي صدادرماني در بهبود وضعيت صداي خوانندگان پاپ

ابوالفضل صالحي

دكتر شجري

1383

 

38

بررسي و مقايسه توليد همخوانها در گفتار كودكان كاشت حلزون شده زير 13 سال استان اصفهان

فرشته شمسيان

دكتر نيلي پور

1383

 

39

بررسي مقايسه اي برخي ويژگي هاي زباني در بيماران مبتلا به آلزايمر خفيف تا متوسط و سالمندان طبيعي

علي خدام

فريبا يادگاري

1383

 

40

بررسي و مقايسه مهارتهاي پردازش واجي در كودكان عادي و نارساخوان پايه دوم ابتدايي شهر تهران

عطيه اشتري

طاهره سيما شيرازي

1383

 

41

بررسي اثر افزايش پيچيدگي نحوي و طول گفته بر رواني گفتار افراد لكنتي و طبيعي 25-20 ساله شهر شيراز

مريم وهاب

دكتر نيلي پور

1384

 

چکیده ندارد

 

42

بررسي ويژگي هاي زباني كودكان 6 و 9 ساله شهرستان بم پس از زلزله

حميد كريمي

دكتر عشايري و دكتر نيلي پور

1384


 

43

بررسي اختلالات زباني در بيماران داراي ضايعات كانوني تالاموس چپ و راست

زهراسادات قريشي

دكتر شهزادي و دكتر نيلي پور

1384

 

44

بررسي عملكرد حافظه آشكار و حافظه ضمني در افراد مبتلا به لكنت 34-17 ساله و مقايسه آن با افراد عادي

گلا.ويژ كريمي جوان

دكتر عشايري و دكتر نيلي پور

1385

 

45

بررسي و مقايسه رشد برخي ويژگي هاي صرفي و نحوي براساس مقياس Larsp در كودكان عادي 5/2-5/1 ساله فارسي زبان مهدكودكهاي تهران

مريم غلماني پور

خانم شيرازي

1385

 

46

مقايسه حافظه كوتاه مدت كلامي در كودكان عقب مانده ذهني سندرم داون و غير سندرم داون با كودكان عادي بر اساس مدل حافظه فعال بدلي

سعيد برات زاده

خانم يادگاري

1385

 

47

بررسي تاثير روانساز واجي بر سرعت ناميدن تصاوير در كودكان لكنتي و سالم 8-4 ساله

علي جهان

دكتر نيلي پور

1385

 

48

مقايسه ارتباط بين اشاره و گفتار در افراد مبتلا به لكنت با افراد طبيعي بزرگسال

علي باريك رو

دكتر رضايي

1386

 

49

شاخصهاي تنفس گفتاري در مجروحين شيميايي ناشي از گاز خردل و افراد عادي

فاطمه حيدري

دكتر شمشادي

1386

 

50

مقايسه درك تركيبات استعاري در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي شديد تلفيقي و غير تلفيقي دوره راهنمايي با دانش آموزان شنواي هم پايه آنها در شهر تهران

ريحانه محمدي

خانم شيرازي

1386

 

 

51

مقايسه تاثير آموزش خواندن و آموزش سنتي بر بهره زبان دركي و بياني كودكان سندرم داون 4 تا 10 سال با بهره هوشي 60-20

مهدي دهقان

خانم يادگاري

1386

 

52

ارزيابي و مقايسه توليد واكه هاي ساده فارسي بين كودكان زير و بالاي دو سال كاشت حلزون شده

پيمان زماني

دكتر دانشمندان

1386

 

53

مقايسه تاريخچه دو زبانگي و دانش زباني دانش آموزان دو زبانه ي مبتلا به لكنت و سالم پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي شهر جوانرود

هيوا محمدي

دكتر نيلي پور

1386

 

54

ارتباط جايگاه ضايعه مغزي با نوع زبان پريشي در بيماران فارسي زبان تك زبانه مبتلا به سكته مغزي

حسين رضايي

دكتر نيلي پور

1387

 

55

ارزيابي حافظه فعال و ارتباط آن با توانمندي درك جمله در بيماران آلزايمر و سالمندان سالم فارسي زبان

راضيه عالمي

خانم يادگاري

1387

 

56

مقايسه توانايي هاي كاربرد شناختي كودكان فارسي زبان كم شنواي شديد 4 تا 6 ساله با همسالان شنوا در تهران و كرج

نجوا موسوي

خانم شيرازي

1387

 

57

مقايسه تاثير نظام ارتباطي مبادله تصويري و گفتاردرماني بر رشد ارتباط كودكان درخودمانده 8-4 سال يكي از مراكز توان بخشي تهران

 

زهرا پوراسمعيلي گسكره

خانم يادگاري

1388

 

58

مقايسه تاثير پيچيدگي رمزگذاري واجي بر رواني گفتار بين كودكان عادي و لكنتي 9-6 سال شهر تهران

سارا رمضاني

دكتر نيلي پور

1388

 

59

بررسي فرايندهاي واجي در نمونه گفتار كودكان 6-2 ساله فارسي زبان شهر تهران

زينب دميرچي

خانم جليله وند

1388

 موجود نیست

60

مقايسه مهارت تعريف واژه كودكان فارسي زبان دبستاني مبتلا به اختلال ويژه زبان با همتايان سني طبيعي

مهري محمدي

دكتر نيلي پور

1388

 

61

بررسي و مقايسه ويژگي هاي خواندن دانش آموزان شنوا و كم شنواي شديد پايه پنجم ابتدايي شهر تهران

محمد رضايي

دكتر تهراني

1388

 

62

بررسي و مقايسه مهارتهاي پردازش واجي در كودكان 6 ساله نابينا و بيناي استان تهران

مريم السادات مومن واقفي

دكتر تهراني

1388

 

63

تاثير آموزش اشاره بر مهارتهاي گفتار و زبان بيماران مبتلا به اختلالات طيف اتيسم 3 تا 6 سال

جعفر معصومي رنگده

دكتر رفيعي

1389

 

64

بررسي مقايسه اي حافظه فعال در كودكان لكنتي و عادي سنين 8 تا 11 سال

اشرف حسين عليزاده

دكتر رفيعي

1389

 

65

بررسي برخي مهارت هاي زباني كودكان مبتلا به اختلال توليد با منشاء غير عضوي و مقايسه آن با كودكان عادي 5 و 6 ساله

نازنين ميثمي

خانم طاهره سيما شيرازي

1389

 

66

بررسي شدت كنش پريشي دهاني و كلامي و ميزان همبستگي آنها در بيماران مبتلا به سكته مغزي نيمكره چپ

مريم فرشاد تقي ديزج

خانم فريبا يادگاري

1389

 

67

تاثير روش صدادرماني تشديدي بر عملكرد صوتي بيماران 20-40 ساله مبتلا به ديسفوني ناشي از تنش عضلاني

مهسا مقدم

دكتر لعيا تهراني

1388

 

68

تاثير آموزش اشاره بر مهارتهاي گفتار و زبان بيماران مبتلا به اختلالات  طيف اتيسم 3 تا 6 سال

جعفر معصومي

دكتر سيد مجيد رفيعي

1389

 

69

طراحي برنامه درماني مهارت هاي كاربردشناسي حفظ مكالمه براي كودكان آسيب ديده شنوايي متوسط تا شديد

سوسن صالحي

دكتر سيما شيرازي

1389

 

70

بررسي تاثير آموزش تمرينات ذهن خواني بر مهارت هاي كاربردشناسي زبان كودكان اوتيستيك

شيدا باوندي

دكتر رضا نيلي پور و دكتر سيد مجيد رفيعي

1389

 

71

بررسي تاثير برنامه تحريكات دهاني بكمن بر زمان دستيابي به تغذيه دهاني مستقل نوزادان نارس بستري در واحد مراقبت هاي ويژه نوزادان

شريفه يونسيان

فريبا يادگاري

1389

 

72

تعيين اثربخشي روش درماني ليدكامب در مداخله زودهنگام لكنت كودكان 3 تا 6 سال ايراني فارسي زبان

فرحناز ابراهيمي

دكتر لعيا تهراني و دكتر سيد جلال يونسي

1390

 

73

مقايسه تاثير برنامه مكيدن غير تغذيه اي با برنامه تحريك دهاني بكمن˛ بر زمان دستيابي به تغذيه دهاني مستقل نوزادان نارس 32-26 هفته جنيني بستري در واحد مراقبت هاي ويژه نوزادان

فائزه اسدالله پور

دكتر فريبا يادگاري و دكتر فرين سليماني

1391

 

74

مقايسه تاثير روش هاي مداخله آوايي مداخله كل خواني و مداخله تلفيقي بر دقت و سرعت خواندن دانش آموزان داراي مشكلات خواندن پايه دوم دبستان

نرجس نيكوكار

خانم شيرازي

1391

موجود نیست

75

مقايسه تاثير روش SFA و PACE بر توانايي ناميدن بيماران زبان پريش ناروان

مژگان اسدي

دكتر يادگاري

1391

 

76

بررسي تاثير بازگويي داستان بر بهبود شاخص هاي زباني ميانگين طول گفته̨ سرعت گفتار و غناي واژگاني در كودكان داراي سندرم داون 7-6 ساله عقلي

سعيده حسين زاده اشرفي

دكتر طاهره سيما شيرازي

1391

 

77

بررسي اثر آموزش ناكلمه بر برخي شاخصهاي زباني در گروه كودكان با آسيب زباني ويژه

زهرا يزداني

دكتر طاهره سيما شيرازي

1391

 

78

مقايسه ي تاثير مداخله ي درماني مبتني بر آموزش توليد با آموزش حركات دهاني غيرگفتاري بر بهبود گفتار كودكان 4 تا 6 ساله ي مبتلا به اختلال واجي

مونا مواسات

دكتر يادگاري

1391

 

79

مقايسه تاثير تمرينات تئوري ذهن و داستان گويي بر درك افعال ذهني در كودكان سخت شنواي 5 تا 7 ساله شهر كرمان

زهرا حاج غلامرضايي گلوسالار

دكتر سيد مجيد رفيعي

1391

 

80


طراحي آزمون كيفيت بازنمايي واجي و بررسي روايي و اعتبار آن در كودكان 5/4 تا 5/6 سال


 گلنوش گلمحمدي

  خانم طليعه ظريفيان و دكتر   عباس پورشهباز

 1392

 

81
  تاثير روش درماني پاسخ محور بر مهارت هاي ارتباطي كودكان درخودمانده 11-6 ساله شهر همدان     فرشته محمد ظاهري دكتر سيد مجيد رفيعي 1392

82
  بررسي مهارت تعريف واژه در كودكان 5/4 5/7 ساله فارسي زبان   مريم ملكيان   دكتر شيرازي و دكتر ظريفيان 1392

83
  انطباق پرسشنامه تجدیدنظرشده برقراری ارتباط با زبان فارسی و تعیین روایی و اعتبار آن در کودکان 7 تا 9 ساله شهر تهران       فریبا محمودی    دکتر طلیعه ظریفیان و دکتر طاهره سیما شیرازی  1393

84
  ساخت برنامه درمانی آموزش کل خوانی و بررسی تاثیر آن بر واژگان بیانی کودکان مبتلا به سندرم داون 2-3 ساله عقلی   فریده دهقانی دکتر فریبا یادگاری    1393

85
  طراحی برنامه ی آموزش آگاهی واج شناختی و بررسی تاثیر آن بر بهبود مهارتهای آگاهی واج شناختی کودکان دارای سندرم داون     زینب محسنی   دکتر شیرازی   1393

86
بررسی روش های ارزیابی صرف زمان فعل در کودکان 3 و 4 ساله شهر رشت و تعیین بهترین روش     زینب خوشحال     دکتر شیرازی   1393

87
  مقایسه تاثیر دو روش درمان نامیدن بدون خطا و تسهیل سازی حرکات بیانگر بر بازیابی کلمه در بیماران زبان پریش     عاطفه یوسفی     دکتر یادگاری   1393

88
  تدوین آزمون حذف واج آغازی میانی و پایانی کلمه و تعیین روایی و اعتبار آن در کودکان فارسی زبان پایه اول تا سوم دبستان   مرضیه جلالیان چالشتری     دکتر سیما شیرازی و دکتر طلیعه ظریفیان   1393

89
  انطباق مقیاسهای ارتباط اجتماعی اولیه با زبان فارسی و تعیین روایی و اعتبار آن در کودکان 30-8 ماهه     عطیه قزوینی     دکتر سید مجید رفیعی   1393

90
تحلیل آکوستیک واکه ها در گفتار روان و ناروان بزرگسالان دارای لکنت   محسن گلریز     دکتر ابوالفضل صالحی   1393

91
  انطباق آزمون تکرار هجا و تعیین روایی و اعتبار آن در کودکان 4 تا 6 ساله فارسی زبان     الهه سادات محروقی   دکتر طلیعه ظریفیان و دکتر طاهره سیما شیرازی  1393

92   طراحی برنامه درمان نوای گفتار و بررسی تاثیر آن بر وضوح گفتار بیماران مبتلا به پارکینسون     سکینه چراغی   دکتر اکبر دارویی و دکتر فرهاد ترابی نژاد   1393
93
  بررسی تاثیر روش درمانی افزایش تدریجی طول و پیچیدگی گفتار (GILCU) بر کاهش ناروانی گفتار کودکان دبستانی 11-6 سال مبتلا به لکنت    معصومه باسی    دکتر مرتضی فرازی  1393  
94 بررسی مهارت تعریف واژه در دانش آموزان 12-7 ساله ی فارسی زبان شیما مطلوبی   دکتر طلیعه ظریفیان و دکتر طاهره سیما شیرازی   1394    
 95  بررسی روند رشد غان و غون در کودکان طبیعی 6 تا 12 ماهه فارسی زبان   مینا فتوحی   دکتر فریبا یادگاری   1394   
 96  بررسی رابطه ی بین شدت لکنت با تجربه فرد از لکنت و نگرش ارتباطی در افراد بزرگسال دچار لکنت فارسی زبان  سید صادق رحیمی قراقیه  دکتر مرتضی فرازی   1394  
97 بررسی روایی و اعتبار آزمون نگرش ارتباطی بزرگسالان دارای لکنت و غیر لکنتی (بیگ کت)  وحید ولی نژاد دکتر فریبا یادگاری  1394
98

بررسی رشد ضمایر ملکی متصل در کودکان طبیعی 5/2 تا 4 ساله ی فارسی زبان

شعله شریفی پور

 

دکتر طلیعه ظریفیان

 

1394
99

مقایسه درک نحوی بین بیماران مبتلا به پارکینسون و افراد سالم

احسان حسامی پیله رود 

دکتر مرتضی فرازی

 

1394
100

بررسی رشد آگاهی از هجا در کودکان 5-3 ساله ی فارسی زبان

 

فاطمه ضیغمی

 

دکتر اکبر دارویی و خانم عطیه اشتری  1394
101 سنجش عملکرد اجرایی در کودکان فارسی زبان 5 تا 8 ساله با آسیب ویژه زبانی و ارتباط آن با نقایص زبانی هدا موزونی دکتر رضا نیلی پور و دکتر زهرا سادات قریشی 1394
102

بررسی فهرست واژگان بیانی کودکان 18 تا 24 ماهه در زبان کردی سورانی

 

سروه زارعی

 

دکتر طلیعه ظریفیان

 

1394
103

بررسی اثربخشی مداخله واژگان پایه بر وضوح گفتار کودکان با سندرم داون آموزش پذیر 11-7 ساله فارسی زبان

فاطمه فاریابی

 

دکتر طلیعه ظریفیان

 

1394
104 بررسی عملکرد روانی گفتار در سالمندان هنجار فارسی زبان وحیده محمدی ثابت دکترفریبا  یادگاری و دکتر مهشید  فروغان 1395
105 بررسی سن اکتساب همخوان ها در کودکان 3 تا 5 ساله ی شهرستان بوکان    شهلا فاطمی سیادر دکتر طلیعه ظریفیان 1395
106

ساخت بسته ی تصویری جفت های کمینه برای کودکان 5 تا 5/6 ساله و تعیین روایی آن

 

حنانه اردلان
دکتر طلیعه ظریفیان


1395
107

بررسی واژگان درکی و بیانی کودکان 8 تا 16 ماهه ی فارسی زبان دارای شکاف کام و لب و مقایسه ی آن با همتایان طبیعی


لیلا صداقتی


دکتر اکبر دارویی

1395
108 بررسی ساختارهای زبانی کودکان کاشت حلزون شده 8 تا 13 سال و مقایسه آن با کودکان طبیعی   سیده زهرا مرتضوی  دکتر اکبر دارویی  1395
109 طراحی آزمایه درک ضرب المثل در بزرگسالان فارسی زبان و بررسی ویژگی های روان سنجی آن ستاره جمالی نیا  دکتر اکبر دارویی  1395
110 بررسی مهارت های واجی در کودکان دو زبانه ی 5-3 سال شهر اهواز وفا دلفی    دکتر طلیعه ظریفیان  1395
111

طراحی آزمایه حافظه فعال شنیداری و بررسی روایی و پایایی آن در کودکان 14-9 ساله فارسی زبان

 

پریا پرهیزکار شهری

 

دکتر مرتضی فرازی

 

1395  
112

تعیین مشخصه های آکوستیک صدای خوانندگان آواز سنتی ایرانی No

 

 

 

مهدی تهمتن دکتر ابوالفضل صالحی  1396  
113 بررسی شاخص های آکوستیک صدای بزرگسالان طبیعی فارسی زبان 20 تا 40 سال شهر تهران 

حسین باغیشنی

 

دکتر ابوالفضل صالحی  1395  
114

بررسی رشد حرکات بیانگر ارتباطی در کودکان فارسی زبان طبیعی از 12 تا 18 ماهگی

 

زهرا بابایی

 

دکتر طلیعه ظریفیان و خانم عطیه اشتری

1396  
115

طراحی آزمایه حافظه بینایی ناکلمات هم آوا و تعیین ویژگی های روان سنجی آن در کودکان دبستانی

مهدی جمالی

 

 

دکتر طلیعه ظریفیان و خانم عطیه اشتری

1396  
116

بررسی رشد ژست های ارتباطی در کودکان طبیعی فارسی زبان تهرانی از 8 الی 12 ماهگی

 

نفیسه علیمرادی

 

دکتر طلیعه ظریفیان و خانم عطیه اشتری

 

1396  
117 مقایسه توانایی تغییر توجه و کنترل بازداری در کودکان 8-6 سال دارای گفتار روان و مبتلا به لکنت دوران رشد 

عاطفه رحمتی

 

دکتر مرتضی فرازی و دکتر هاشم فرهنگدوست

 

1396  
118 بررسی و مقایسه کیفیت صدای به هنجار مردان و زنان 20 تا 50 ساله فارسی زبان ایرانی با استفاده از ارزیابی های سپسترال 

آرزو حسن وند

 

دکتر ابوالفضل صالحی  1396  
119 بررسی پردازش واجی در افراد بزرگسال دارای لکنت 

فرهاد چوپانیان

دکتر مرتضی فرازی و دکتر زهرا سادات قریشی

 

1396  
120 اعتباریابی مقیاس ارزیابی دهانی- حرکتی کودکان و بررسی همبستگی آن با تصویربرداری بلع باریم    منیژه زارعی محمودآبادی 

دکتر فریبا یادگاری- دکتر مهرزاد مهدی زاده

 

1396  
121

بررسی تاثیر برنامه درمانی لیدکامب از راه دور بر شدت لکنت کودکان پیش دبستانی

 

محمدحسین روحانی راوری 

دکتر اکبر دارویی

 

1396  
122

Adaptation of Bedside Version of WAB for Arabic- Speaking people with Aphasia in Lebanon (A-WAB-1)

 

زهرا علی عبدالله الثلایا

دکتر رضا نیلی پور و دکتر زهرا سادات قریشی

1396  
123

بررسی تاثیر تحریک تلفیقی بوی شیرمادر و مکیدن غیر تغذیه ای بر زمان دستیابی به تغذیه مستقل دهانی در نوزادان نارس

 

 

زهرا خداقلی

دکتر طلیعه ظریفیان و دکتر فرین سلیمانی

1396  
124 بررسی اثربخشی آموزش مختصه های معنایی بر مهارت تعریف واژه کودکان اوتیستیک با عملکرد بالا 

زیبا سعیدی

 

دکتر اکبر دارویی

 

1396  

 

 

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences