منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6241 | کل بازدید : 663679 
يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨
دکتری
 

 

 

فهرست پايان نامه هاي دكتراي  گفتاردرماني


ردیف

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

چکیده


دسترسی متن کامل1

شناسايي و مقايسه زيرساخت هاي عصبي آسيب ديده در بزرگسالان فارسي زبان داراي كنش پريشي دهاني̨ كلامي و آميخته

فريبا يادگاري

دكترمجتبي عظيميان

1390

دكتر مهدي رهگذر

  چکیده

دسترسی متن کامل

2

معرفي روش درمان دستي صدا- معيار و بررسي تاثير آن بر اختلالات پركاري صوتي بزرگسالان

ابوالفضل صالحي

دكترفرزاد ايزدي و دكتر لعيا غلامي تهراني

1391

دكتر مهدي رهگذر

 چکیده

 دسترسی متن کامل

3

تدوين پروتكل فارسي ارزيابي گفتار روايتي در كودكان 6-5 ساله و استفاده از آن براي ارزيابي كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني

زهرا سليماني

دكتر شهين نعمت زاده و دكتر لعيا غلامي تهراني

1391

دكتر مهدي رهگذر

چکیده

دسترسی متن کامل

4

بررسي وضعيت پردازش واجي̨ پردازش شنيداري مركزي و حافظه فعال و سهم آن ها در مشكلات خواندن دانش آموزان نارساخوان فارسي زبان

طاهره سيما شيرازي

دكتر لعيا غلامي تهراني و دكتر عبدالله موسوي

1391

دكتر نيكتا حاتمي زاده و دكتر مهدي رهگذر

  چکیده

دسترسی متن کامل

5

مقايسه ي شيوه هاي مختلف ارزيابي وضوح گفتار در كودكان كم شنواي 4 تا 7 ساله ي فارسي زبان

اكبر دارويي

دكتر لعيا غلامي تهراني و دكتر عباس پورشهباز

1392

دكتر سعيد حسن زاده و دكتر مهدي رهگذر

  چکیده

دسترسی متن کامل

6

تدوين پروتكل روش تلفيقي شناختي- گفتاري به زبان فارسي و تعيين اثربخشي آن در درمان افراد لكنتي بزرگسال

مرتضي فرازي

دكتر لعيا غلامي تهراني و دكتر آناهيتا خدابخشي كولايي

1392

دكتر هاشم شمشادي و دكتر مهدي رهگذر

  چکیده

دسترسی متن کامل

7

مقايسه اثربخشي روش هاي شنيداري و شنيداري- بينايي بر اكتساب مهارت هاي شنيداري̨ زباني و گفتاري در كودكان ناشنواي فارسي زبان كاشت حلزون شده: كارآزمايي باليني تصادفي

محمد مجيد اوريادي زنجاني

دكتر سعيد حسن زاده و دكتر هاشم شمشادي

1392

دكتر بهروز محمودي بختياري و دكتر مهدي رهگذر و پروفسور سوزان پوردي

  چکیده

دسترسی متن کامل

8

ساخت نسخه فارسي مجموعه آزمون ارزيابي تشخيصي آوايي و واجي و تعيين ويژگي هاي روان سنجي آن در كودكان 3 تا 6 ساله

طليعه ظريفيان

دكتر يحيي مدرسي و دكتر لعيا غلامي تهراني

1392

دكتر مهدي دستجردي كاظمي و دكتر مهيار صلواتي

  چکیده

دسترسی متن کامل

9

مهارت واژه يابي˛ حافظه كلامي و كنشهاي حركتي گفتار در بيماران سكته مغزي زبان پريش و ارتباط آن با سازماندهي زبان در مغز: به كارگيري تحريك مغناطيسي تراجمجمه اي و آزمون شنيداري دو سويه

زهراسادات قريشي

دكتر مجتبي عظيميان و دكتر جواد علاقبند راد

1393

دكتر آناهيتا خرمي بناركي- دكتر سيد مجيد رفيعي و دكتر مهيار صلواتي

  چکیده

دسترسی متن کامل

10

افزایش وضوح واحدهای زنجیری گفتار در ناشنوایان بزرگسال فارسی زبان با استفاده از روش تصریحی

یونس امیری شوکی

دکتر عبدالله موسوی و دکتر مهدی رهگذر

1393

-

 

  چکیده

دسترسی متن کامل

11

ساخت و اعتباریابی آزمایه های ارزیابی گفتمان فارسی

زهرا قیومی انارکی

دکتر فریبا یادگاری و دکتر بهروز محمودی بختیاری

1393

دکتر اسماعیل فخاریان و دکتر مریم رسولی و دکتر مهدی رهگذر

چکیده

دسترسی متن کامل

12

بررسی ماهیت و ویژگی های الکتروفیزیولوژیک فرایندهای مستیابی واژگانی در بیماران زبان پریش روان و ناروان

لیلا قسیسین

دکتر فریبا یادگاری و دکتر محمدعلی نظری

1393

دکتر مهدی رهگذر

 چکیده

دسترسی متن کامل

13

ساخت و استانداردسازی آزمون درک نحو در کودکان 4 تا 6 ساله فارسی زبان

ریحانه محمدی

دکتر یحیی مدرسی و دکتر سید مجید رفیعی

1393

دکتر اصغر مینایی- دکتر مهدی دستجردی کاظمی و دکتر طاهره سیما شیرازی

چکیده

دسترسی متن کامل

14


طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ۴ ت‍ا۶س‍ال‍ه‌

فاطمه حارث آبادی

طاه‍ره‌ س‍ی‍م‍ا ش‍ی‍رازی‌ ،ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍ادی‌

1394


م‍ه‍دی‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌ ک‍اظم‍ی‌

چکیده

دسترسی متن کامل

15

 طراحی و ارزیابی مدل چندعاملی شاخص شدت دیسفونی در جمعیت فارسی زبان

 مهشید آقاجانزاده

 دکتر اکبر دارویی- دکتر پیمان دبیر مقدم

 1395

ابوافضل صالحی

چکیده

دسترسی متن کامل

16

  معرفی و آزمون مدلی برای تبیین اختلال بلع براساس جایگاه آسیب مغز و وضعیت شناختی در بیماران مبتلا به سکته مغزی l

  شیوا ابراهیمیان دهاقانی l

  دکتر فریبا یادگاری و دکتر علی عسگری

 1395

 

  چکیده

دسترسی متن کامل

17

اعتباریابی مدل چند سازه ای یکپارچه ی لکنت (مدل کالمز) در کودکان 7 تا 14 ساله ی فارسی زبان دارای لکنت 

یاسمن جلیلیان 

دکتر فریبا یادگاری و دکتر عباس عبادی 

   

چکیده

دسترسی متن کامل

18   بررسی نقایص کارکردهای اجرایی و اثربخشی توان بخشی شناختی توجه بر بهبود نقایص درک شنیداری در افراد با زبان پریشی ناروان شیوا جوادی پور
  دکتر فریبا یادگاری و دکتر وحید نجاتی
 1396   دکتر فرزانه صفوی منش و دکتر هاشم فرهنگدوست  

چکیده

دسترسی متن کامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences