منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3497 | کل بازدید : 697997 
شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
دانش آموختگان مقطع دکتری
 

رديف

نام خانوادگي

رديف

 نام خانوادگي

ردیف  نام و نام خانوادگی 

1

شيرازي -طاهره  سيما

10

قريشي  -زهراالسادات

19 جوادی پور 

2

يادگاري-فريبا

11

 قسيسين -ليلا

20 رضایی -بهاره

3

اميري  شوكي-يونس

12

 قيومي اناركي -زهرا

21  حسناتی-فاطمه 

4

صالحي - ابوالفضل

13

 محمدي -ريحانه

22 جعفری- نرگس 

5

دارويي -اكبر

14

 حارث آبادي -فاطمه

23   شیبانی-فاطمه

6

سليماني -زهرا

15

 دهقان احمدآباد-علي

24   اشتری-عطیه

7

ظريفيان - طليعه

16

آقاجانزاده- مهشید 

25  کریمی جوان-گلاویژ 

8

فرازي -مرتضي

17

  ابراهیمیان دهاقانی-


 

9

اوريادي زنجاني-محمدمجيد

18

 جلیلیان-یاسمن 

   

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences