منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10499 | کل بازدید : 663695 
دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨
اعضای گروه
 

 

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر فریبا یادگاری 

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

سمت: مدیر گروه آموزشی گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی :دانشیار

پست الکترونیکی : fa.yadegari@uswr.ac.ir

وب سایت: yadegari.uswr.ac.ir

 

 اطلاعات تکمیلی


نام و نام خانوادگی :خانم دکتر طاهره سیما شیرازی                                                                                         

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

رتبه علمی : استاد یار

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی : آقای دکتر اکبر دارویی

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی : استاد یار

پست الکترونیک : a_darouie@uswr.ac.ir

 وب سایت darouie.uswr.ac.ir

 

                                        اطلاعات تکمیلی


نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مرتضی فرازی

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : m.farazi@uswr.ac.ir

وب سایت:farazi.uswr.ac.ir

 

اطلاعات تکمیلینام و نام خانوادگی :خانم دکتر طلیعه ظریفیان

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار درمانی 

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : t.zarifian@yahoo.com

وب سایت: zarifian.uswr.ac.ir

آاطلاعات تکمیلی

 نام و نام خانوادگی : خانم دکتر زهراسادات قریشی

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری گفتار دمانی

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیکی : 

وب سایت:   ghoreishi.uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

              اطلاعات تکمیلی

 


نام و نام خانوادگی : عطیه اشتری 

 

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری گفتار درمانی 

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش 

پست الکترونیکی : At.ashtari@uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلینام و نام خانوادگی : نیره مهدی پور شهریور

 

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد کفتار درمانی

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش

پست الکترونیکی :na.mehdipour@uswr.ac.ir

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی


 


نام و نام خانوادگی : شریفه یونسیان

رشته تحصیلی : گفتار درمانی

آخرین مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری

مرتبه علمی :کارشناس پژوهش 

پست الکترونیکی : younesian1980@gmail.com  

آدرس : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات تکمیلی

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences